การออกแบบฉลากสินค้า

เรามีทีมงานที่พร้อมไปด้วยประสบการณ์ด้านการออกแบบ
ฉลาก โลโก้ บรรจุภัณฑ์ และ กล่อง มากกว่า 1,000 แบรนด์

ซึ่งตรงตามข้อกำหนดของทาง อย. แต่ยังคงซึ่งลักษณะที่สวยงามตามความต้องการของลูกค้า

  • บริการออกแบบ โลโก้ของแบรนด์เครื่องสำอาง
  • บริการออกแบบ รูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์และกล่องเครื่องสำอาง
  • บริการออกแบบ อัตลักษณ์ของแบรนด์เครื่องสำอาง (Corporate Identity)

 

การออกแบบฉลากสินค้า

เรามีทีมงานที่พร้อมไปด้วยประสบการณ์ด้านการออกแบบ
ฉลาก โลโก้ บรรจุภัณฑ์ และ กล่อง มากกว่า 1,000 แบรนด์

ซึ่งตรงตามข้อกำหนดของทาง อย. แต่ยังคงซึ่งลักษณะที่สวยงามตามความต้องการของลูกค้า

  • บริการออกแบบ โลโก้ของแบรนด์เครื่องสำอาง
  • บริการออกแบบ รูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์และกล่องเครื่องสำอาง
  • บริการออกแบบ อัตลักษณ์ของแบรนด์เครื่องสำอาง (Corporate Identity)

 

การออกแบบฉลากสินค้า

เรามีทีมงานที่พร้อมไปด้วยประสบการณ์ด้านการออกแบบ
ฉลาก โลโก้ บรรจุภัณฑ์ และ กล่อง มากกว่า 1,000 แบรนด์

ซึ่งตรงตามข้อกำหนดของทาง อย. แต่ยังคงซึ่งลักษณะที่สวยงามตามความต้องการของลูกค้า

  • บริการออกแบบ โลโก้ของแบรนด์เครื่องสำอาง
  • บริการออกแบบ รูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์และกล่องเครื่องสำอาง
  • บริการออกแบบ อัตลักษณ์ของแบรนด์เครื่องสำอาง (Corporate Identity)