Pure Derima Laboratories

ครบวงจร ตอบโจทย์ธุรกิจเครื่องสำอาง

ขั้นตอนการผลิต

กรณีมีสูตรของตัวเองหรือพัฒนาสูตรใหม่

1ลูกค้าแจ้งรายละเอียด พร้อมทั้งลักษณะ หรือส่งตัวอย่าง (ถ้ามี) ให้กับผู้แทนขาย

2เงื่อนไข และระยะเวลาในการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสูตร 3,500 บาท /สี/กลิ่น/สูตร
(ขึ้นสูตรให้ทั้งหมด 3 ครั้ง สามารถปรับแก้ไvได้ 2 ใน 3 ครั้งนั้น ยกเว้นกรณี
ปรับเปลี่ยนประเภทของผลิตภัณฑ์)

สั่งผลิตเป็นจํานวนเงิน 40,000 บาท/ครั้ง/บิล/สูตร

กรณีพัฒนาจากสูตรบริษัท เช่น เปลี่ยนสี เปลี่ยนกลิ่น
เปลี่ยนสารสกัด ใช้เวลาพัฒนาสูตร 7-14 วันทําการ

กรณีพัฒนาสูตรขึ้นมาใหม่ หรือแกะสูตรจากตัวอย่างของลูกค้า
ใช้เวลาพัฒนาสูตร เริ่มต้นที่ 14-20 วันทําการ (หากเป็นสารแอคทีฟใหม่)

ส่งตัวอย่างให้ลูกค้าพร้อมใบความประเมินความพึงพอใจ

ลูกค้ากรอกใบประเมินความพึงพอใจ ส่งให้ผู้แทนนายดําเนินการต่อ

3รายละเอียดข้อ 3-9 เหมือนรายละเอียดการใช้สูตรมาตรฐานของบริษัท

ระยะเวลาดำเนินงาน

Pure Derima Laboratories Co., Ltd.

ระยะเวลาการผลิตสินค้า Bulk : 7-10 วันทำการ
ระยะเวลาการผลิตสินค้า แบบแบ่งบรรจุ
1. จำนวนต่ำกว่า 1,000 ชิ้น 14-20 วันทำการ
2. จำนวนมากว่า 1,000 ชิ้น 30 วันทำการ

*หลังจากทางบริษัทได้รับบรรจุภัณฑ์พร้อม
อุปกรณ์ครบถ้วน

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ที่อยู่และเบอร์ติดต่อในการจัดส่ง
4. แผนที่ในการจัดส่ง

*กรณีเป็นบริษัท (เพิ่ม)

1. ภพ 20
2. หนังสือรับรองบริษัท

1. ชื่อแบรนด์ ภาษาอังกฤษและไทย
2. ชื่อสินค้า ภาษาอังกฤษและไทย
3. รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้
4. ปริมาณที่บรรจุ

ดำเนินการขอใบจดแจ้ง อ.ย. : 7-14 วันทำการ
*ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทาง อ.ย.

หมายเหตุ : หากไม่มีการสั่งซื้อนานเกิน
6 เดือนหลังจากได้รับ
เลขจดแจ้ง อ.ย.
ทางบริษัทขอทำการยกเลิกเลขจดแจ้งดังกล่าว

ขอใบ Certificate of free sale : 7-10
วันทำการ

1. พัฒนาจากสูตรมาตรฐาน 7-14 วันทำการ
2. พัฒนาสูตรขึ้นใหม่ หรือแกะสูตรตามตัวอย่าง 30 วัน

หมายเหตุ : หากมีการปรับเปลี่ยนสารสกัด
หลังส่งตัวอย่าง ถือว่าเป็นการพัฒนาใหม่

เงื่อนไขการเก็บตัวอย่างต้นฉบับตามกฏหมาย อ.ย.

Order 200 ชิ้น เก็บตัวอย่าง 1 ชิ้น
Order 500 ชิ้นขึ้นไปเก็บตัวอย่าง 2 ชิ้น

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ


  • พัฒนาสูตรเครื่องสำอาง 3,500 บาท/สูตร
  • ค่าดำเนินการจดแจ้ง อ.ย. 1,500 บาท/สูตร
  • Certificate of free sale 2,000 บาท/สูตร
  • ค่าดำเนินการจดแจ้ง ฮาลาล 10,000 บาท/สูตร

ค่าบริการด้านบรรจุภัณฑ์


  • ค่าบรรจุ 2 บาท / ชิ้น
  • ค่าสติ๊กเกอร์ ราคาตามขนาด
  • ค่ายิง LOT / MFG อย่างละ 1 บาท / ชิ้น
  • ค่าห่อพลาสติกหด 1-2 บาท / ชิ้น (ราคาตามขนาด)

รับข้อเสนอพิเศษทันที!

Send to Messenger @PureDerima

โทรหาเรา

02-285-4266
| 061-656-1449