กลุ่มผลิตภัณฑ์สูตรมาตรฐาน

Pure Derima Laboratories

ด้วยความหลากหลายของสูตร ที่มีให้ลูกค้าได้เลือกสรรนำมา
สร้างแบรนด์ครีมเป็นของตัวเอง ซึ่งแต่ละสูตรของเราได้ถูกคัดสรรสารสกัดที่มีคุณภาพ
และมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน