เทคนิค(ไม่ลับ)สำหรับใคร ที่ “ อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ครีม ”

การให้บริการ ONE STOP SERVICE นั้นคืออะไร?  ทำไมถึงต้องให้ความสนใจ ? 

   สำหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางต่างๆ โดยเฉพาะเครื่องสำอางประเภทครีมที่กำลังได้รับความนิยมจากทางผู้บริโภค วันนี้ทาง Pure Derima Laboratories โรงงานที่รับผลิตแบรนด์เครื่องสำอางประเภทต่างๆที่มีความชำนาญในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสินค้าเครื่องสำอางประเภทครีม จะมาแนะนำเทคนิค(ไม่ลับ)สำหรับใครที่ อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ครีมกัน

ก่อนที่เราจะมาแนะนำเทคนิค(ไม่ลับ)สำหรับใครที่ อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ครีมนี้ ทาง Pure Derima Laboratories มีเรื่องที่อยากจะอธิบายให้กับทางเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางต่างๆได้เข้าใจถึงการให้บริการในรูปแบบ ONE STOP SERVICE กันก่อน เหตุเพราะว่า การให้บริการในรูปแบบ ONE STOP SERVICE ในปัจจุบันนี้ถือเป็นการให้บริการที่สำคัญสำหรับเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางที่กำลังมองหาโรงงานที่รับผลิตเครื่องสำอางให้กับแบรนด์ของตน

โดยรูปแบบการให้บริการในรูปแบบ ONE STOP SERVICE นั้นเป็นการให้บริการที่สามารถดูแลกระบวนการผลิตได้อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตเครื่องสำอาง กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเครื่องสำอาง รวมไปถึงกระบวนการให้คำแนะนำคำปรึกษา แก่ทางเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางที่สนใจ เพื่อให้ทางเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางได้รับการบริการในกระบวนการผลิตได้อย่างครบถ้วนเต็มรูปแบบ

สุดยอดเทคนิค(ไม่ลับ)สำหรับใครที่ “อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ครีม” 

เมื่อทางเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางได้เข้าใจถึงการให้บริการในรูปแบบ ONE STOP SERVICE เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาที่ทางเจ้าของแบรนด์ควรจะเรียนรู้ เทคนิค(ไม่ลับ)สำหรับใครที่ อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ครีมกันได้เลย โดยเทคนิค(ไม่ลับ)สำหรับใครที่ อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ครีมนั้นมีสั้นๆอยู่ 3 ข้อ ซึ่งทางเจ้าของแบรนด์จะต้องตั้งใจศึกษา และนำไปทดลองใช้กับแบรนด์ของตน เพื่อทำการปรับวิธีการบางขั้นตอนให้เหมาะสมกับแบรนด์ของตน เพื่อที่จะทำให้แบรนด์สินค้าครีมของตนกลายเป็นแบรนด์ที่ประสบกับความสำเร็จ

1.กำหนดเป้าหมายและวางแผนการดำเนินการในแบรนด์ของตน : ขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดสำหรับทางเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอาง เพราะหากทางเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางทำการกำหนดเป้าหมายและวางแผนการอย่างไม่รอบคอบ จะทำให้แบรนด์เครื่องสำอางของตนเองนั้นมีช่องโหว่ มีจุดที่มองไม่เห็น ซึ่งอาจจะส่งผลให้ทางเจ้าของแบรนด์เองนั้นพลาดโอกาสที่ดีไปกับจุดที่เรามองไม่เห็นได้

2.ดำเนินการผลิตสินค้าครีมสำหรับแบรนด์ของตน : เมื่อทางเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางได้ทำการกำหนดเป้าหมายและวางแผนการดำเนินการในแบรนด์ของตนเป็นที่เรียบร้อย ขั้นตอนถัดไปทางเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางควรจะต้องกำหนดรูปแบบและประเภทของสินค้าครีมในแบรนด์ของตน เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตสินค้าครีมในแบรนด์ของตนได้ ซึ่งขั้นตอนนี้ทางเจ้าของแบรนด์ครีมควรทำการคัดเลือกโรงงานที่รับผลิตสินค้าครีมให้กับแบรนด์ของตนได้อย่างเหมาะสม มีวิธีการดำเนินการ พร้อมทั้งแนวคิดที่ไปในทิศทางเดียวกันด้วย

3.สรุปผลลัพธ์และพัฒนาสินค้าครีมในแบรนด์ของตน : หลังจากที่ทางเจ้าของแบรนด์ได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางควรทำการสรุปข้อมูลและผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินการสร้างแบรนด์ครีมของตน พร้อมทั้งมองหาวิธีการพัฒนาสินค้าครีมในแบรนด์ของตนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นการลดจุดด้อยและเพิ่มจุดแข็งให้กับสินค้าครีมในแบรนด์ของตน

Pure Derima Laboratories โรงงานรับผลิตครีม สำหรับเจ้าของแบรนด์ครีมที่อยากมีสินค้าครีมคุณภาพระดับสากล

และหากทางเจ้าของแบรนด์สินค้าครีมท่านไหนที่กำลังมีข้อสงสัยในเทคนิค(ไม่ลับ)สำหรับใครที่ อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ครีมนี้ หรือมีข้อสงสัยในการทาแบรนด์ครีมในด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการมองหามาตรฐานระดับสากลที่ทางโรงงานควรได้รับ การให้บริการในรูปแบบ ONE STOP SERVICE ของทางโรงงานที่รับผลิตแบรนด์ครีม หรือจะเป็นการเลือกโรงงานที่รับผลิตแบรนด์ครีมให้กับแบรนด์ของตนว่าควรดูจากตรงไหน? ทางเจ้าของแบรนด์ครีมสามารถติดต่อกับทาง Pure Derima Laboratories เพื่อขอคาแนะนำคำปรึกษาได้ฟรี

เพราะทาง Pure Derima Laboratories เป็นโรงงานที่รีบผลิตเครื่องสำอางชั้นนำของประเทศ โดยเฉพาะสินค้าเครื่องสำอางประเภทครีมที่ทาง Pure Derima Laboratories ได้รับการไว้วางใจจากทางเจ้าของแบรนด์ในการสร้างแบรนด์ครีมมามากกว่า 10 ปี อีกทั้งทาง Pure Derima Laboratories ยังได้รับมาตรฐานระดับสากลต่างๆ

อีกทั้งทาง Pure Derima Laboratories นั้นมีจุดหมายที่ต้องการเป็นผู้นำในด้านการผลิตแบรนด์ครีมเพื่อผิวพรรณของชาวเอเชียโดยเฉพาะ ทางเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางต่างๆจึงสามารถมั่นใจได้เลยว่า หากได้ทาง Pure Derima Laboratories มาเป็นโรงงานที่รับผลิตแบรนด์ครีมให้กับทางแบรนด์สินค้าเครื่องสำอางของตน จะได้รับการดูแล การบริการ และมาตรฐานกระบวนการผลิตอย่างมีคุณภาพระดับสากล

สามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง

Facebook page: https://www.facebook.com/purederimalaboratories

Website: https://pdl.co.th/

Tel: 02-285-4266 และ 061-656-1449

Line: @PureDerima

IG: PureDerima

การให้บริการ ONE STOP SERVICE นั้นคืออะไร?  ทำไมถึงต้องให้ความสนใจ ? 

   สำหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางต่างๆ โดยเฉพาะเครื่องสำอางประเภทครีมที่กำลังได้รับความนิยมจากทางผู้บริโภค วันนี้ทาง Pure Derima Laboratories โรงงานที่รับผลิตแบรนด์เครื่องสำอางประเภทต่างๆที่มีความชำนาญในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสินค้าเครื่องสำอางประเภทครีม จะมาแนะนำเทคนิค(ไม่ลับ)สำหรับใครที่ อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ครีมกัน

ก่อนที่เราจะมาแนะนำเทคนิค(ไม่ลับ)สำหรับใครที่ อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ครีมนี้ ทาง Pure Derima Laboratories มีเรื่องที่อยากจะอธิบายให้กับทางเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางต่างๆได้เข้าใจถึงการให้บริการในรูปแบบ ONE STOP SERVICE กันก่อน เหตุเพราะว่า การให้บริการในรูปแบบ ONE STOP SERVICE ในปัจจุบันนี้ถือเป็นการให้บริการที่สำคัญสำหรับเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางที่กำลังมองหาโรงงานที่รับผลิตเครื่องสำอางให้กับแบรนด์ของตน

โดยรูปแบบการให้บริการในรูปแบบ ONE STOP SERVICE นั้นเป็นการให้บริการที่สามารถดูแลกระบวนการผลิตได้อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตเครื่องสำอาง กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเครื่องสำอาง รวมไปถึงกระบวนการให้คำแนะนำคำปรึกษา แก่ทางเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางที่สนใจ เพื่อให้ทางเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางได้รับการบริการในกระบวนการผลิตได้อย่างครบถ้วนเต็มรูปแบบ

สุดยอดเทคนิค(ไม่ลับ)สำหรับใครที่ “อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ครีม” 

เมื่อทางเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางได้เข้าใจถึงการให้บริการในรูปแบบ ONE STOP SERVICE เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาที่ทางเจ้าของแบรนด์ควรจะเรียนรู้ เทคนิค(ไม่ลับ)สำหรับใครที่ อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ครีมกันได้เลย โดยเทคนิค(ไม่ลับ)สำหรับใครที่ อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ครีมนั้นมีสั้นๆอยู่ 3 ข้อ ซึ่งทางเจ้าของแบรนด์จะต้องตั้งใจศึกษา และนำไปทดลองใช้กับแบรนด์ของตน เพื่อทำการปรับวิธีการบางขั้นตอนให้เหมาะสมกับแบรนด์ของตน เพื่อที่จะทำให้แบรนด์สินค้าครีมของตนกลายเป็นแบรนด์ที่ประสบกับความสำเร็จ

1.กำหนดเป้าหมายและวางแผนการดำเนินการในแบรนด์ของตน : ขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดสำหรับทางเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอาง เพราะหากทางเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางทำการกำหนดเป้าหมายและวางแผนการอย่างไม่รอบคอบ จะทำให้แบรนด์เครื่องสำอางของตนเองนั้นมีช่องโหว่ มีจุดที่มองไม่เห็น ซึ่งอาจจะส่งผลให้ทางเจ้าของแบรนด์เองนั้นพลาดโอกาสที่ดีไปกับจุดที่เรามองไม่เห็นได้

2.ดำเนินการผลิตสินค้าครีมสำหรับแบรนด์ของตน : เมื่อทางเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางได้ทำการกำหนดเป้าหมายและวางแผนการดำเนินการในแบรนด์ของตนเป็นที่เรียบร้อย ขั้นตอนถัดไปทางเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางควรจะต้องกำหนดรูปแบบและประเภทของสินค้าครีมในแบรนด์ของตน เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตสินค้าครีมในแบรนด์ของตนได้ ซึ่งขั้นตอนนี้ทางเจ้าของแบรนด์ครีมควรทำการคัดเลือกโรงงานที่รับผลิตสินค้าครีมให้กับแบรนด์ของตนได้อย่างเหมาะสม มีวิธีการดำเนินการ พร้อมทั้งแนวคิดที่ไปในทิศทางเดียวกันด้วย

3.สรุปผลลัพธ์และพัฒนาสินค้าครีมในแบรนด์ของตน : หลังจากที่ทางเจ้าของแบรนด์ได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางควรทำการสรุปข้อมูลและผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินการสร้างแบรนด์ครีมของตน พร้อมทั้งมองหาวิธีการพัฒนาสินค้าครีมในแบรนด์ของตนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นการลดจุดด้อยและเพิ่มจุดแข็งให้กับสินค้าครีมในแบรนด์ของตน

Pure Derima Laboratories โรงงานรับผลิตครีม สำหรับเจ้าของแบรนด์ครีมที่อยากมีสินค้าครีมคุณภาพระดับสากล

และหากทางเจ้าของแบรนด์สินค้าครีมท่านไหนที่กำลังมีข้อสงสัยในเทคนิค(ไม่ลับ)สำหรับใครที่ อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ครีมนี้ หรือมีข้อสงสัยในการทาแบรนด์ครีมในด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการมองหามาตรฐานระดับสากลที่ทางโรงงานควรได้รับ การให้บริการในรูปแบบ ONE STOP SERVICE ของทางโรงงานที่รับผลิตแบรนด์ครีม หรือจะเป็นการเลือกโรงงานที่รับผลิตแบรนด์ครีมให้กับแบรนด์ของตนว่าควรดูจากตรงไหน? ทางเจ้าของแบรนด์ครีมสามารถติดต่อกับทาง Pure Derima Laboratories เพื่อขอคาแนะนำคำปรึกษาได้ฟรี

เพราะทาง Pure Derima Laboratories เป็นโรงงานที่รีบผลิตเครื่องสำอางชั้นนำของประเทศ โดยเฉพาะสินค้าเครื่องสำอางประเภทครีมที่ทาง Pure Derima Laboratories ได้รับการไว้วางใจจากทางเจ้าของแบรนด์ในการสร้างแบรนด์ครีมมามากกว่า 10 ปี อีกทั้งทาง Pure Derima Laboratories ยังได้รับมาตรฐานระดับสากลต่างๆ

อีกทั้งทาง Pure Derima Laboratories นั้นมีจุดหมายที่ต้องการเป็นผู้นำในด้านการผลิตแบรนด์ครีมเพื่อผิวพรรณของชาวเอเชียโดยเฉพาะ ทางเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางต่างๆจึงสามารถมั่นใจได้เลยว่า หากได้ทาง Pure Derima Laboratories มาเป็นโรงงานที่รับผลิตแบรนด์ครีมให้กับทางแบรนด์สินค้าเครื่องสำอางของตน จะได้รับการดูแล การบริการ และมาตรฐานกระบวนการผลิตอย่างมีคุณภาพระดับสากล

สอบถามเพิ่มเติมการรับผลิตครีมและเครื่องสำอางเป็นของตัวเองปรึกษา Purederima

Callcenter : 02-2854266-7 / 061-656-1449

Line : @purederima

Facebook: Pure Derima Laboratories

Website : https://pdl.co.th/

Instagram : purederima

การให้บริการ ONE STOP SERVICE นั้นคืออะไร?  ทำไมถึงต้องให้ความสนใจ ? 

   สำหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางต่างๆ โดยเฉพาะเครื่องสำอางประเภทครีมที่กำลังได้รับความนิยมจากทางผู้บริโภค วันนี้ทาง Pure Derima Laboratories โรงงานที่รับผลิตแบรนด์เครื่องสำอางประเภทต่างๆที่มีความชำนาญในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสินค้าเครื่องสำอางประเภทครีม จะมาแนะนำเทคนิค(ไม่ลับ)สำหรับใครที่ อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ครีมกัน

ก่อนที่เราจะมาแนะนำเทคนิค(ไม่ลับ)สำหรับใครที่ อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ครีมนี้ ทาง Pure Derima Laboratories มีเรื่องที่อยากจะอธิบายให้กับทางเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางต่างๆได้เข้าใจถึงการให้บริการในรูปแบบ ONE STOP SERVICE กันก่อน เหตุเพราะว่า การให้บริการในรูปแบบ ONE STOP SERVICE ในปัจจุบันนี้ถือเป็นการให้บริการที่สำคัญสำหรับเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางที่กำลังมองหาโรงงานที่รับผลิตเครื่องสำอางให้กับแบรนด์ของตน

โดยรูปแบบการให้บริการในรูปแบบ ONE STOP SERVICE นั้นเป็นการให้บริการที่สามารถดูแลกระบวนการผลิตได้อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตเครื่องสำอาง กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเครื่องสำอาง รวมไปถึงกระบวนการให้คำแนะนำคำปรึกษา แก่ทางเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางที่สนใจ เพื่อให้ทางเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางได้รับการบริการในกระบวนการผลิตได้อย่างครบถ้วนเต็มรูปแบบ

สุดยอดเทคนิค(ไม่ลับ)สำหรับใครที่ “อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ครีม” 

เมื่อทางเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางได้เข้าใจถึงการให้บริการในรูปแบบ ONE STOP SERVICE เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาที่ทางเจ้าของแบรนด์ควรจะเรียนรู้ เทคนิค(ไม่ลับ)สำหรับใครที่ อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ครีมกันได้เลย โดยเทคนิค(ไม่ลับ)สำหรับใครที่ อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ครีมนั้นมีสั้นๆอยู่ 3 ข้อ ซึ่งทางเจ้าของแบรนด์จะต้องตั้งใจศึกษา และนำไปทดลองใช้กับแบรนด์ของตน เพื่อทำการปรับวิธีการบางขั้นตอนให้เหมาะสมกับแบรนด์ของตน เพื่อที่จะทำให้แบรนด์สินค้าครีมของตนกลายเป็นแบรนด์ที่ประสบกับความสำเร็จ

1.กำหนดเป้าหมายและวางแผนการดำเนินการในแบรนด์ของตน : ขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดสำหรับทางเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอาง เพราะหากทางเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางทำการกำหนดเป้าหมายและวางแผนการอย่างไม่รอบคอบ จะทำให้แบรนด์เครื่องสำอางของตนเองนั้นมีช่องโหว่ มีจุดที่มองไม่เห็น ซึ่งอาจจะส่งผลให้ทางเจ้าของแบรนด์เองนั้นพลาดโอกาสที่ดีไปกับจุดที่เรามองไม่เห็นได้

2.ดำเนินการผลิตสินค้าครีมสำหรับแบรนด์ของตน : เมื่อทางเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางได้ทำการกำหนดเป้าหมายและวางแผนการดำเนินการในแบรนด์ของตนเป็นที่เรียบร้อย ขั้นตอนถัดไปทางเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางควรจะต้องกำหนดรูปแบบและประเภทของสินค้าครีมในแบรนด์ของตน เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตสินค้าครีมในแบรนด์ของตนได้ ซึ่งขั้นตอนนี้ทางเจ้าของแบรนด์ครีมควรทำการคัดเลือกโรงงานที่รับผลิตสินค้าครีมให้กับแบรนด์ของตนได้อย่างเหมาะสม มีวิธีการดำเนินการ พร้อมทั้งแนวคิดที่ไปในทิศทางเดียวกันด้วย

3.สรุปผลลัพธ์และพัฒนาสินค้าครีมในแบรนด์ของตน : หลังจากที่ทางเจ้าของแบรนด์ได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางควรทำการสรุปข้อมูลและผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินการสร้างแบรนด์ครีมของตน พร้อมทั้งมองหาวิธีการพัฒนาสินค้าครีมในแบรนด์ของตนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นการลดจุดด้อยและเพิ่มจุดแข็งให้กับสินค้าครีมในแบรนด์ของตน

Pure Derima Laboratories โรงงานรับผลิตครีม สำหรับเจ้าของแบรนด์ครีมที่อยากมีสินค้าครีมคุณภาพระดับสากล

และหากทางเจ้าของแบรนด์สินค้าครีมท่านไหนที่กำลังมีข้อสงสัยในเทคนิค(ไม่ลับ)สำหรับใครที่ อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ครีมนี้ หรือมีข้อสงสัยในการทำแบรนด์ครีมในด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการมองหามาตรฐานระดับสากลที่ทางโรงงานควรได้รับ การให้บริการในรูปแบบ ONE STOP SERVICE ของทางโรงงานที่รับผลิตแบรนด์ครีม หรือจะเป็นการเลือกโรงงานที่รับผลิตแบรนด์ครีมให้กับแบรนด์ของตนว่าควรดูจากตรงไหน? ทางเจ้าของแบรนด์ครีมสามารถติดต่อกับทาง Pure Derima Laboratories เพื่อขอคำแนะนำคำปรึกษาได้ฟรี

เพราะทาง Pure Derima Laboratories เป็นโรงงานที่รีบผลิตเครื่องสำอางชั้นนำของประเทศ โดยเฉพาะสินค้าเครื่องสำอางประเภทครีมที่ทาง Pure Derima Laboratories ได้รับการไว้วางใจจากทางเจ้าของแบรนด์ในการสร้างแบรนด์ครีมมามากกว่า 10 ปี อีกทั้งทาง Pure Derima Laboratories ยังได้รับมาตรฐานระดับสากลต่างๆ

อีกทั้งทาง Pure Derima Laboratories นั้นมีจุดหมายที่ต้องการเป็นผู้นำในด้านการผลิตแบรนด์ครีมเพื่อผิวพรรณของชาวเอเชียโดยเฉพาะ ทางเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางต่างๆจึงสามารถมั่นใจได้เลยว่า หากได้ทาง Pure Derima Laboratories มาเป็นโรงงานที่รับผลิตแบรนด์ครีมให้กับทางแบรนด์สินค้าเครื่องสำอางของตน จะได้รับการดูแล การบริการ และมาตรฐานกระบวนการผลิตอย่างมีคุณภาพระดับสากล

สามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง

Facebook page: https://www.facebook.com/purederimalaboratories

Website: https://pdl.co.th/

Tel: 02-285-4266 และ 061-656-1449

Line: @PureDerima

IG: PureDerima

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น