การวิจัย และ พัฒนาสูตร

บริการวิจัยพัฒนาสูตร และแกะสูตร ด้วยนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

ที่พร้อมคัดสรรสารสกัดวัตถุดิบใหม่ๆ ที่หลากหลาย เพื่อนำมาผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ตามความต้องการของลูกค้า

รูปแบบการพัฒนาสูตร

 • Self-Invented Formula พัฒนาสูตร ในรูปแบบมาตรฐานของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของคุณเอง
 • Benchmark Formula พัฒนาสูตร ในรูปแบบสูตรที่คุณชื่นชอบ
 • Private Formula Development พัฒนาสูตรจาก ในรูปแบบสูตรที่คุณมีเอง
 • Innovative Formula พัฒนาสูตร ในรูปแบบนวัตกรรม

กรณีเป็นสูตรเฉพาะของแบรนด์ หรือพัฒนาสูตรใหม่

ลูกค้าแจ้งรายละเอียด และลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ หรือส่งตัวอย่าง(ถ้ามี) มาให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

เงื่อนไขการพัฒนาสูตร

 • เปิดบิลเนื้อครีมขั้นต่ำ 40,000 บาท / สูตร
 • พัฒนาจากสูตรมาตรฐานของบริษัท เช่น เปลี่ยนกลิ่น เปลี่ยนสารสกัด ใช้ระยะเวลา 7-14 วันทำการ
 • พัฒนาสูตรใหม่หรือแกะสูตรจากตัวอย่างของลูกค้า ใช้ระยะเวลา 14-20วันทำการ

หลังจากพัฒนาสูตรทางฝ่ายขายจะส่งตัวอย่างพร้อมใบประเมินความพึงพอใจ

 • ลูกค้ากรอกใบประเมินความพึงพอใจ ส่งกลับให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • (ถ้าหาก) กรณีลูกค้าต้องการปรับสูตร ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะส่งให้แผนกวิจัย พัฒนาสูตรใหม่

**หลังจากลูกค้าพึงพอใจกับสูตรแล้ว จะมีการยื่นจดแจ้ง อย. ใช้ระยะเวลา 14 วันทำการ

 

 

การวิจัย และ พัฒนาสูตร

บริการวิจัยพัฒนาสูตร และแกะสูตร ด้วยนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

ที่พร้อมคัดสรรสารสกัดวัตถุดิบใหม่ๆ ที่หลากหลาย เพื่อนำมาผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ตามความต้องการของลูกค้า

รูปแบบการพัฒนาสูตร

 • Self-Invented Formula พัฒนาสูตร ในรูปแบบมาตรฐานของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของคุณเอง
 • Benchmark Formula พัฒนาสูตร ในรูปแบบสูตรที่คุณชื่นชอบ
 • Private Formula Development พัฒนาสูตรจาก ในรูปแบบสูตรที่คุณมีเอง
 • Innovative Formula พัฒนาสูตร ในรูปแบบนวัตกรรม

กรณีเป็นสูตรเฉพาะของแบรนด์ หรือพัฒนาสูตรใหม่

ลูกค้าแจ้งรายละเอียด และลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ หรือส่งตัวอย่าง(ถ้ามี) มาให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

เงื่อนไขการพัฒนาสูตร

 • เปิดบิลเนื้อครีมขั้นต่ำ 40,000 บาท / สูตร
 • พัฒนาจากสูตรมาตรฐานของบริษัท เช่น เปลี่ยนกลิ่น เปลี่ยนสารสกัด ใช้ระยะเวลา 7-14 วันทำการ
 • พัฒนาสูตรใหม่หรือแกะสูตรจากตัวอย่างของลูกค้า ใช้ระยะเวลา 14-20วันทำการ

หลังจากพัฒนาสูตรทางฝ่ายขายจะส่งตัวอย่างพร้อมใบประเมินความพึงพอใจ

 • ลูกค้ากรอกใบประเมินความพึงพอใจ ส่งกลับให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • (ถ้าหาก) กรณีลูกค้าต้องการปรับสูตร ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะส่งให้แผนกวิจัย พัฒนาสูตรใหม่

**หลังจากลูกค้าพึงพอใจกับสูตรแล้ว จะมีการยื่นจดแจ้ง อย. ใช้ระยะเวลา 14 วันทำการ

 

 

การวิจัย และ พัฒนาสูตร

บริการวิจัยพัฒนาสูตร และแกะสูตร ด้วยนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

ที่พร้อมคัดสรรสารสกัดวัตถุดิบใหม่ๆ ที่หลากหลาย เพื่อนำมาผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ตามความต้องการของลูกค้า

รูปแบบการพัฒนาสูตร

 • Self-Invented Formula พัฒนาสูตร ในรูปแบบมาตรฐานของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของคุณเอง
 • Benchmark Formula พัฒนาสูตร ในรูปแบบสูตรที่คุณชื่นชอบ
 • Private Formula Development พัฒนาสูตรจาก ในรูปแบบสูตรที่คุณมีเอง
 • Innovative Formula พัฒนาสูตร ในรูปแบบนวัตกรรม

กรณีเป็นสูตรเฉพาะของแบรนด์ หรือพัฒนาสูตรใหม่

ลูกค้าแจ้งรายละเอียด และลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ หรือส่งตัวอย่าง(ถ้ามี) มาให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

เงื่อนไขการพัฒนาสูตร

 • เปิดบิลเนื้อครีมขั้นต่ำ 40,000 บาท / สูตร
 • พัฒนาจากสูตรมาตรฐานของบริษัท เช่น เปลี่ยนกลิ่น เปลี่ยนสารสกัด ใช้ระยะเวลา 7-14 วันทำการ
 • พัฒนาสูตรใหม่หรือแกะสูตรจากตัวอย่างของลูกค้า ใช้ระยะเวลา 14-20วันทำการ

หลังจากพัฒนาสูตรทางฝ่ายขายจะส่งตัวอย่างพร้อมใบประเมินความพึงพอใจ

 • ลูกค้ากรอกใบประเมินความพึงพอใจ ส่งกลับให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • (ถ้าหาก) กรณีลูกค้าต้องการปรับสูตร ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะส่งให้แผนกวิจัย พัฒนาสูตรใหม่

**หลังจากลูกค้าพึงพอใจกับสูตรแล้ว จะมีการยื่นจดแจ้ง อย. ใช้ระยะเวลา 14 วันทำการ