บริการขึ้นทะเบียน และเอกสาร

ทาง Pure Derima มีบริการดำเนินการจดแจ้งเครื่องสำอางกับทาง อย. และ Halal

ตลอดจนช่วยเหลือการจดแจ้ง เครื่องหมายทางการค้า การจดแจ้งลิขสิทธิ์ทางปัญญา และการจดแจ้งอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง

 • บริการการจดแจ้ง เลขทะเบียน อย. เครื่องสำอาง
 • บริการจดแจ้งเครื่องหมาย ฮาลาล สำหรับเครื่องสำอาง
 • บริการด้านเอกสารการส่งออกเครื่องสำอาง
 • บริการด้านเอกสารใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ Certificate of Analysis (COA)
 • บริการเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Material Safety Data Sheet (MSDS)

 

บริการขึ้นทะเบียน และเอกสาร

ทาง Pure Derima มีบริการดำเนินการจดแจ้งเครื่องสำอางกับทาง อย. และ Halal

ตลอดจนช่วยเหลือการจดแจ้ง เครื่องหมายทางการค้า การจดแจ้งลิขสิทธิ์ทางปัญญา และการจดแจ้งอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง

 • บริการการจดแจ้ง เลขทะเบียน อย. เครื่องสำอาง
 • บริการจดแจ้งเครื่องหมาย ฮาลาล สำหรับเครื่องสำอาง
 • บริการด้านเอกสารการส่งออกเครื่องสำอาง
 • บริการด้านเอกสารใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ Certificate of Analysis (COA)
 • บริการเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Material Safety Data Sheet (MSDS)

 

บริการขึ้นทะเบียน และเอกสาร

ทาง Pure Derima มีบริการดำเนินการจดแจ้งเครื่องสำอางกับทาง อย. และ Halal

ตลอดจนช่วยเหลือการจดแจ้ง เครื่องหมายทางการค้า การจดแจ้งลิขสิทธิ์ทางปัญญา และการจดแจ้งอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง

 • บริการการจดแจ้ง เลขทะเบียน อย. เครื่องสำอาง
 • บริการจดแจ้งเครื่องหมาย ฮาลาล สำหรับเครื่องสำอาง
 • บริการด้านเอกสารการส่งออกเครื่องสำอาง
 • บริการด้านเอกสารใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ Certificate of Analysis (COA)
 • บริการเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Material Safety Data Sheet (MSDS)