บริษัท เพียว เดอริมา แลบบอราทอรีส์ จำกัด

Pure Derima Laboratories Co.,Ltd
88/34-35 โครงการทีทีเอ็นอเวนิว ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

เริ่มต้นสร้างแบรนด์