ทำไมต้องใช้บริการกับเรา?

Pure Derima Laboratories ตั้งเป้าหมายที่จะผลิตเครื่องสำอางให้ก้าวขึ้นสู่มาตรฐานระดับสากลเราจึงดูแลและให้ความสำคัญของการทำงานในทุกขั้นตอนเริ่มตั่งแต่การวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขั้นตอนการผลิตตลอดจนระบบควบคุมคุณภาพของสินค้า

เกี่ยวกับเรา >>

การวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา ไม่ได้มี เพียงแต่นักวิทยาศาตร์และนักเคมีเครื่องสำอาง ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเท่านั้นที่ เป็นผู้พัฒนา แต่ยังมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง เข้าร่วมทำการวิจัยและพัฒนาด้วย 

นโยบายของเราคือการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหา วัตถุดิบใหม่ ๆ สร้างสรรค์สินค้าที่หลากหลาย ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิว เน้นให้ความสำคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ เป็นหลัก เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของ กลุ่มลูกค้าให้ได้รับความพอใจสูงสุด

การผลิต

ในกระบวนการผลิต มีการวางแผนการผลิตเพื่อให้ได้ สินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต รวมถึง ให้ความสำคัญต่อกระบวนการผลิตสินค้า เพื่อแสวงหา แนวทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด มีการควบคุมและตรวจสอบในทุกขั้นตอน ภายใต้กรรมวิธี ในการผลิตตามหลักมาตรฐานสากล ผ่านการทำงาน จากบุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ 

สามารถพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ใช้

การควบคุม
คุณภาพ

เรามีระบบการควบคุมคุณภาพของสินค้าในทุกขั้นตอน
เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่า จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและ
มีความปลอดภัยสูงสุด เริ่มตั้งแต่ 

 • การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และ บรรจุภัณฑ์
 • การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต ซึ่งประกอบด้วย
 • การควบคุมคุณภาพระหว่างการชั่งตวงวัตถุดิบ
 • การควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต
 • การควบคุมคุณภาพสินค้ารอบรรจุ
 • การควบคุมคุณภาพสินค้าสำเร็จรูป
 • การควบคุมคุณภาพทางจุลชีววิทยา

WE ARE PROFESSIONAL

 • เราผลิตเครื่องสำอางให้กับทุกกลุ่มลูกค้า ทั้ง คลินิกแพทย์ผิวหนัง
 • ศูนย์ความงาม สถานบริการสปา รวมถึงผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องสำอาง
 • ผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการ ทั้งเรื่องคุณภาพและราคา
 • ผลิตสินค้าสูตรเฉพาะตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
 • เน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูง
 • สามารถสั่งซื้อสินค้าในปริมาณน้อย เพื่อรองรับธุรกิจใหม่
 • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจแบบครบวงจร ทั้งการบริหาร การจัดการ
 • และการวางกลยุทธ์ทางการตลาด
 • ดำเนินการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง ต่อคณะกรรมการอาหารและยา

รับข้อเสนอพิเศษทันที!

Send to Messenger @PureDerima

โทรหาเรา

02-285-4266
| 061-656-1449 

เริ่มต้นสร้างแบรนด์