ขายบรรจุภัณฑ์ “ประเภทหลอด” เครื่องสำอาง
ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง จากทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนั้นถูกผลิตออกมาในหลายรูปแบบและหลายประเภท อีกทั้งบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้มีการออกแบบมาให้มีรูปลักษณ์ที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่มีอย่างไม่จำกัด

ตามปกติ บรรจุภัณฑ์ของเครื่องสำอางนั้น ถือว่ามีความสำคัญไม่ต่างไปจากตัวผลิตภัณฑ์ เนื่องจากว่าบรรจุภัณฑ์เปรียบเสมือนเป็นหน้าตาของผลิตภัณฑ์ หากบรรจุภัณฑ์ที่ทำการคัดสรรมานั้นมีการผลิตและออกแบบที่ไม่เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ ขาดความน่าเชื่อถือ และความน่าสนใจทั้งในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ หรือรายละเอียดต่างๆบนบรรจุภัณฑ์ อาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนั้นๆไม่ได้รับความสนใจแก่ผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นการขาดโอกาสทางการตลาด จากผู้บริโภคหรือผู้ที่สนใจได้

โดยบรรจุภัณฑ์ของเครื่องสำอาง มักจะมีคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจงกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในแต่ละประเภท หากเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนั้นๆ อาจส่งผลให้เกิดการเสื่อมสภาพ หรือการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ได้ อย่างเช่น ครีมกันแดดเนื้อมูส หากเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้สารผสมในผลิตภัณฑ์เกิดการระเหยได้ ซึ่งแนะนำให้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทที่สัมผัสกับอากาศได้น้อย เช่น บรรจุภัณฑ์ประเภทหลอดสุญญากาศ

ซึ่งสาเหตุทั้งในด้านคุณภาพและรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ในเครื่องสำอางตามที่กล่าวมานี้ หากผู้ผลิตหรือเจ้าของแบรนด์ ขาดทักษะ และประสบการณ์ในการคัดสรรบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม อาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ มีประสิทธิภาพไม่สมบูรณ์ตรงตามหลักมาตรฐานที่กำหนดไว้ อีกทั้งทำให้ผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์นั้นๆ ขาดความน่าเชื่อถือ และไม่เป็นที่สนใจแก่ผู้บริโภคหรือบุคคลทั่วไปได้ จำกัด โดยทางบริษัทPure Derima Laboratories ยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ทั้งในตัวผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของเครื่องสำอางที่สนใจ

“หลอดเครื่องสำอาง” นั้นดียังไง ?
 บรรจุภัณฑ์ประเภทหลอดเครื่องสำอาง ถือว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย สาเหตุเป็นเพราะมีความสะดวกในการพกพา มีราคาที่เหมาะสมอีกทั้งยังมีปริมาณที่หลากหลาย ตามความต้องการของผู้ใช้งาน อย่างเช่น หลอดเครื่องสำอาง 30 กรัม, หลอดเครื่องสำอาง 50 กรัม, หลอดเครื่องสำอาง 100 กรัม, หลอดเครื่องสำอาง 150 กรัม และหลอดเครื่องสำอาง 200 กรัม เป็นต้น

อีกทั้งบรรจุภัณฑ์ประเภทหลอดเครื่องสำอางยังสามารถแบ่งตามวัสดุที่ใช้บนผลิตภัณฑ์ได้ เช่น หลอดเครื่องสำอางโปร่งใส และหลอดเครื่องสำอางโปร่งแสง ที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการแสดงลักษณะต่างๆของผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้แก่ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งบรรจุภัณฑ์ประเภทหลอดเครื่องสำอางโปร่งแสง ยังเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการปกปิดสินค้าเพียงบางส่วนซึ่งส่งผลให้ตัวผลิตภัณฑ์ดูมีความน่าค้นหา และดูมีระดับที่เหนือชั้นมากยิ่งขึ้น

 นอกจากบรรจุภัณฑ์ประเภทหลอดเครื่องสำอางโปร่งใส, บรรจุภัณฑ์ประเภทหลอดเครื่องสำอางโปร่งแสง และบรรจุภัณฑ์ประเภทหลอดเครื่องสำอางทึบแสง แล้วยังมีบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุประเภทอื่นๆ เข้ามาเป็นส่วนผสม เพื่อเพิ่มคุณสมบัติที่หลากหลายได้มากยิ่งขึ้น อย่างเช่น บรรจุภัณฑ์ที่เคลือบสารที่ช่วยปกป้องจากแสง UV, บรรจุภัณฑ์ที่เคลือบด้วยสารเคลือบเงา, บรรจุภัณฑ์ที่เคลือบด้วยวัสดุที่มีเนื้อผิวแบบหยาบ หรือจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เคลือบ ด้วยสารสะท้อนแสง

อีกทั้งหลอดสูญญากาศ (Airless) ถือเป็นรูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางที่ได้รับความนิยม สาเหตุมาจากการใช้งานหลอดโดยทั่วไปจะมีการปนเปื้อนระหว่างอากาศกับผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เกิดการการเสียสภาพและการปนเปื้อน โดยหลอดสุญญากาศถูกออกแบบเพื่อป้องการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากอากาศได้ถึง 15% ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมีประสิทธิภาพการใช้งานได้มากยิ่งขึ้น

ซึ่งจะพบว่าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง มีรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายตามผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ส่งผลให้มีการออกแบบ หรือมีการนำวัสดุที่หลากหลายมาใช้เป็นองค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์นั้นๆ เพื่อตอบโจทย์ลักษณะการใช้งานที่หลายของผู้บริโภค

“หลอดเครื่องสำอางนำเข้า” หลอดเครื่องสำอาง หลานหลวง Pure Derima Laboratories ยินดีให้คำปรึกษาแบบ One Stop Service
Pure Derima Laboratories เป็นผู้ผลิตแบรนด์เครื่องสำอางในภูมิภาคเอเชียที่มากไปด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี โดยทางเรา ให้บริการครบวงจรในรูปแบบ One Stop Service ตามหลักมาตรฐานสากล ทั้งนี้ทีมของ Pure Derima Laboratories เป็นทีมที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านต่างๆ ตั้งแต่ด้านการผลิตไปจนถึงด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งยังคอยดูแลและให้คำปรึกษาแก่เจ้าของแบรนด์หรือผู้ที่สนใจ เพื่อคอยช่วยชี้แนะและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นมืออาชีพ
หากใครกำลังมองหาบรรจุภัณฑ์ประเภทหลอดเครื่องสำอาง ทั้งหลอดเครื่องสำอางแบบทั่วไป, หลอดเครื่องสำอางแบบสุญญากาศ หรือหลอดเครื่องสำอางนำเข้า ทางเรายินดีให้คำปรึกษาและแนะนำกับลูกค้าทุก ประเภท ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแบรนด์, โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, ผู้ผลิตเครื่องสำอางรายใหญ่, ผู้ผลิตเครื่องสำอางรายย่อย, คลีนิก, สถาบันความงาม, ร้านเสริมสวย หรือสปา
เพราะเรามีความมุ่งมั่นที่ต้องการเป็นหนึ่งในผู้ให้คำปรึกษาแก่เจ้าของแบรนด์หรือผู้ที่สนใจ เพื่อให้เจ้าของแบรนด์หรือผู้ที่สนใจ นั้นได้มีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน อีกทั้งยังมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม น่าสนใจ และทันสมัย เพื่อสามารถตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
Facebook page: https://www.facebook.com/purederimalaboratories Website: https://pdl.co.th/

รูปแบบแพ็คเกจหลอดฝาหมุนเกลียว

รูปแบบแพ็คเกจหลอดฝาเปิด-ปิด

รูปแบบแพ็คเกจหลอดลิป

ขายบรรจุภัณฑ์ “ประเภทหลอด” เครื่องสำอาง
ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง จากทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนั้นถูกผลิตออกมาในหลายรูปแบบและหลายประเภท อีกทั้งบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้มีการออกแบบมาให้มีรูปลักษณ์ที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่มีอย่างไม่จำกัด

ตามปกติ บรรจุภัณฑ์ของเครื่องสำอางนั้น ถือว่ามีความสำคัญไม่ต่างไปจากตัวผลิตภัณฑ์ เนื่องจากว่าบรรจุภัณฑ์เปรียบเสมือนเป็นหน้าตาของผลิตภัณฑ์ หากบรรจุภัณฑ์ที่ทำการคัดสรรมานั้นมีการผลิตและออกแบบที่ไม่เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ ขาดความน่าเชื่อถือ และความน่าสนใจทั้งในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ หรือรายละเอียดต่างๆบนบรรจุภัณฑ์ อาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนั้นๆไม่ได้รับความสนใจแก่ผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นการขาดโอกาสทางการตลาด จากผู้บริโภคหรือผู้ที่สนใจได้

โดยบรรจุภัณฑ์ของเครื่องสำอาง มักจะมีคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจงกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในแต่ละประเภท หากเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนั้นๆ อาจส่งผลให้เกิดการเสื่อมสภาพ หรือการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ได้ อย่างเช่น ครีมกันแดดเนื้อมูส หากเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้สารผสมในผลิตภัณฑ์เกิดการระเหยได้ ซึ่งแนะนำให้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทที่สัมผัสกับอากาศได้น้อย เช่น บรรจุภัณฑ์ประเภทหลอดสุญญากาศ

ซึ่งสาเหตุทั้งในด้านคุณภาพและรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ในเครื่องสำอางตามที่กล่าวมานี้ หากผู้ผลิตหรือเจ้าของแบรนด์ ขาดทักษะ และประสบการณ์ในการคัดสรรบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม อาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ มีประสิทธิภาพไม่สมบูรณ์ตรงตามหลักมาตรฐานที่กำหนดไว้ อีกทั้งทำให้ผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์นั้นๆ ขาดความน่าเชื่อถือ และไม่เป็นที่สนใจแก่ผู้บริโภคหรือบุคคลทั่วไปได้ จำกัด โดยทางบริษัทPure Derima Laboratories ยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ทั้งในตัวผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของเครื่องสำอางที่สนใจ

“หลอดเครื่องสำอาง” นั้นดียังไง ?
 บรรจุภัณฑ์ประเภทหลอดเครื่องสำอาง ถือว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย สาเหตุเป็นเพราะมีความสะดวกในการพกพา มีราคาที่เหมาะสมอีกทั้งยังมีปริมาณที่หลากหลาย ตามความต้องการของผู้ใช้งาน อย่างเช่น หลอดเครื่องสำอาง 30 กรัม, หลอดเครื่องสำอาง 50 กรัม, หลอดเครื่องสำอาง 100 กรัม, หลอดเครื่องสำอาง 150 กรัม และหลอดเครื่องสำอาง 200 กรัม เป็นต้น

อีกทั้งบรรจุภัณฑ์ประเภทหลอดเครื่องสำอางยังสามารถแบ่งตามวัสดุที่ใช้บนผลิตภัณฑ์ได้ เช่น หลอดเครื่องสำอางโปร่งใส และหลอดเครื่องสำอางโปร่งแสง ที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการแสดงลักษณะต่างๆของผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้แก่ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งบรรจุภัณฑ์ประเภทหลอดเครื่องสำอางโปร่งแสง ยังเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการปกปิดสินค้าเพียงบางส่วนซึ่งส่งผลให้ตัวผลิตภัณฑ์ดูมีความน่าค้นหา และดูมีระดับที่เหนือชั้นมากยิ่งขึ้น

 นอกจากบรรจุภัณฑ์ประเภทหลอดเครื่องสำอางโปร่งใส, บรรจุภัณฑ์ประเภทหลอดเครื่องสำอางโปร่งแสง และบรรจุภัณฑ์ประเภทหลอดเครื่องสำอางทึบแสง แล้วยังมีบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุประเภทอื่นๆ เข้ามาเป็นส่วนผสม เพื่อเพิ่มคุณสมบัติที่หลากหลายได้มากยิ่งขึ้น อย่างเช่น บรรจุภัณฑ์ที่เคลือบสารที่ช่วยปกป้องจากแสง UV, บรรจุภัณฑ์ที่เคลือบด้วยสารเคลือบเงา, บรรจุภัณฑ์ที่เคลือบด้วยวัสดุที่มีเนื้อผิวแบบหยาบ หรือจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เคลือบ ด้วยสารสะท้อนแสง

อีกทั้งหลอดสูญญากาศ (Airless) ถือเป็นรูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางที่ได้รับความนิยม สาเหตุมาจากการใช้งานหลอดโดยทั่วไปจะมีการปนเปื้อนระหว่างอากาศกับผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เกิดการการเสียสภาพและการปนเปื้อน โดยหลอดสุญญากาศถูกออกแบบเพื่อป้องการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากอากาศได้ถึง 15% ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมีประสิทธิภาพการใช้งานได้มากยิ่งขึ้น

ซึ่งจะพบว่าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง มีรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายตามผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ส่งผลให้มีการออกแบบ หรือมีการนำวัสดุที่หลากหลายมาใช้เป็นองค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์นั้นๆ เพื่อตอบโจทย์ลักษณะการใช้งานที่หลายของผู้บริโภค

“หลอดเครื่องสำอางนำเข้า” หลอดเครื่องสำอาง หลานหลวง Pure Derima Laboratories ยินดีให้คำปรึกษาแบบ One Stop Service
Pure Derima Laboratories เป็นผู้ผลิตแบรนด์เครื่องสำอางในภูมิภาคเอเชียที่มากไปด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี โดยทางเรา ให้บริการครบวงจรในรูปแบบ One Stop Service ตามหลักมาตรฐานสากล ทั้งนี้ทีมของ Pure Derima Laboratories เป็นทีมที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านต่างๆ ตั้งแต่ด้านการผลิตไปจนถึงด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งยังคอยดูแลและให้คำปรึกษาแก่เจ้าของแบรนด์หรือผู้ที่สนใจ เพื่อคอยช่วยชี้แนะและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นมืออาชีพ
หากใครกำลังมองหาบรรจุภัณฑ์ประเภทหลอดเครื่องสำอาง ทั้งหลอดเครื่องสำอางแบบทั่วไป, หลอดเครื่องสำอางแบบสุญญากาศ หรือหลอดเครื่องสำอางนำเข้า ทางเรายินดีให้คำปรึกษาและแนะนำกับลูกค้าทุก ประเภท ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแบรนด์, โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, ผู้ผลิตเครื่องสำอางรายใหญ่, ผู้ผลิตเครื่องสำอางรายย่อย, คลีนิก, สถาบันความงาม, ร้านเสริมสวย หรือสปา
เพราะเรามีความมุ่งมั่นที่ต้องการเป็นหนึ่งในผู้ให้คำปรึกษาแก่เจ้าของแบรนด์หรือผู้ที่สนใจ เพื่อให้เจ้าของแบรนด์หรือผู้ที่สนใจ นั้นได้มีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน อีกทั้งยังมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม น่าสนใจ และทันสมัย เพื่อสามารถตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
Facebook page: https://www.facebook.com/purederimalaboratories Website: https://pdl.co.th/

รูปแบบแพ็คเกจหลอดฝาหมุนเกลียว

รูปแบบแพ็คเกจหลอดฝาเปิด-ปิด

รูปแบบแพ็คเกจหลอดลิป

ขายบรรจุภัณฑ์ “ประเภทหลอด” เครื่องสำอาง
ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง จากทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนั้นถูกผลิตออกมาในหลายรูปแบบและหลายประเภท อีกทั้งบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้มีการออกแบบมาให้มีรูปลักษณ์ที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่มีอย่างไม่จำกัด

ตามปกติ บรรจุภัณฑ์ของเครื่องสำอางนั้น ถือว่ามีความสำคัญไม่ต่างไปจากตัวผลิตภัณฑ์ เนื่องจากว่าบรรจุภัณฑ์เปรียบเสมือนเป็นหน้าตาของผลิตภัณฑ์ หากบรรจุภัณฑ์ที่ทำการคัดสรรมานั้นมีการผลิตและออกแบบที่ไม่เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ ขาดความน่าเชื่อถือ และความน่าสนใจทั้งในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ หรือรายละเอียดต่างๆบนบรรจุภัณฑ์ อาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนั้นๆไม่ได้รับความสนใจแก่ผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นการขาดโอกาสทางการตลาด จากผู้บริโภคหรือผู้ที่สนใจได้

โดยบรรจุภัณฑ์ของเครื่องสำอาง มักจะมีคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจงกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในแต่ละประเภท หากเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนั้นๆ อาจส่งผลให้เกิดการเสื่อมสภาพ หรือการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ได้ อย่างเช่น ครีมกันแดดเนื้อมูส หากเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้สารผสมในผลิตภัณฑ์เกิดการระเหยได้ ซึ่งแนะนำให้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทที่สัมผัสกับอากาศได้น้อย เช่น บรรจุภัณฑ์ประเภทหลอดสุญญากาศ

ซึ่งสาเหตุทั้งในด้านคุณภาพและรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ในเครื่องสำอางตามที่กล่าวมานี้ หากผู้ผลิตหรือเจ้าของแบรนด์ ขาดทักษะ และประสบการณ์ในการคัดสรรบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม อาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ มีประสิทธิภาพไม่สมบูรณ์ตรงตามหลักมาตรฐานที่กำหนดไว้ อีกทั้งทำให้ผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์นั้นๆ ขาดความน่าเชื่อถือ และไม่เป็นที่สนใจแก่ผู้บริโภคหรือบุคคลทั่วไปได้ จำกัด โดยทางบริษัทPure Derima Laboratories ยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ทั้งในตัวผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของเครื่องสำอางที่สนใจ

“หลอดเครื่องสำอาง” นั้นดียังไง ?
 บรรจุภัณฑ์ประเภทหลอดเครื่องสำอาง ถือว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย สาเหตุเป็นเพราะมีความสะดวกในการพกพา มีราคาที่เหมาะสมอีกทั้งยังมีปริมาณที่หลากหลาย ตามความต้องการของผู้ใช้งาน อย่างเช่น หลอดเครื่องสำอาง 30 กรัม, หลอดเครื่องสำอาง 50 กรัม, หลอดเครื่องสำอาง 100 กรัม, หลอดเครื่องสำอาง 150 กรัม และหลอดเครื่องสำอาง 200 กรัม เป็นต้น

อีกทั้งบรรจุภัณฑ์ประเภทหลอดเครื่องสำอางยังสามารถแบ่งตามวัสดุที่ใช้บนผลิตภัณฑ์ได้ เช่น หลอดเครื่องสำอางโปร่งใส และหลอดเครื่องสำอางโปร่งแสง ที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการแสดงลักษณะต่างๆของผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้แก่ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งบรรจุภัณฑ์ประเภทหลอดเครื่องสำอางโปร่งแสง ยังเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการปกปิดสินค้าเพียงบางส่วนซึ่งส่งผลให้ตัวผลิตภัณฑ์ดูมีความน่าค้นหา และดูมีระดับที่เหนือชั้นมากยิ่งขึ้น

 นอกจากบรรจุภัณฑ์ประเภทหลอดเครื่องสำอางโปร่งใส, บรรจุภัณฑ์ประเภทหลอดเครื่องสำอางโปร่งแสง และบรรจุภัณฑ์ประเภทหลอดเครื่องสำอางทึบแสง แล้วยังมีบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุประเภทอื่นๆ เข้ามาเป็นส่วนผสม เพื่อเพิ่มคุณสมบัติที่หลากหลายได้มากยิ่งขึ้น อย่างเช่น บรรจุภัณฑ์ที่เคลือบสารที่ช่วยปกป้องจากแสง UV, บรรจุภัณฑ์ที่เคลือบด้วยสารเคลือบเงา, บรรจุภัณฑ์ที่เคลือบด้วยวัสดุที่มีเนื้อผิวแบบหยาบ หรือจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เคลือบ ด้วยสารสะท้อนแสง

อีกทั้งหลอดสูญญากาศ (Airless) ถือเป็นรูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางที่ได้รับความนิยม สาเหตุมาจากการใช้งานหลอดโดยทั่วไปจะมีการปนเปื้อนระหว่างอากาศกับผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เกิดการการเสียสภาพและการปนเปื้อน โดยหลอดสุญญากาศถูกออกแบบเพื่อป้องการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากอากาศได้ถึง 15% ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมีประสิทธิภาพการใช้งานได้มากยิ่งขึ้น

ซึ่งจะพบว่าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง มีรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายตามผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ส่งผลให้มีการออกแบบ หรือมีการนำวัสดุที่หลากหลายมาใช้เป็นองค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์นั้นๆ เพื่อตอบโจทย์ลักษณะการใช้งานที่หลายของผู้บริโภค

“หลอดเครื่องสำอางนำเข้า” หลอดเครื่องสำอาง หลานหลวง Pure Derima Laboratories ยินดีให้คำปรึกษาแบบ One Stop Service
Pure Derima Laboratories เป็นผู้ผลิตแบรนด์เครื่องสำอางในภูมิภาคเอเชียที่มากไปด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี โดยทางเรา ให้บริการครบวงจรในรูปแบบ One Stop Service ตามหลักมาตรฐานสากล ทั้งนี้ทีมของ Pure Derima Laboratories เป็นทีมที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านต่างๆ ตั้งแต่ด้านการผลิตไปจนถึงด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งยังคอยดูแลและให้คำปรึกษาแก่เจ้าของแบรนด์หรือผู้ที่สนใจ เพื่อคอยช่วยชี้แนะและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นมืออาชีพ
หากใครกำลังมองหาบรรจุภัณฑ์ประเภทหลอดเครื่องสำอาง ทั้งหลอดเครื่องสำอางแบบทั่วไป, หลอดเครื่องสำอางแบบสุญญากาศ หรือหลอดเครื่องสำอางนำเข้า ทางเรายินดีให้คำปรึกษาและแนะนำกับลูกค้าทุก ประเภท ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแบรนด์, โรงงานผลิตเครื่องสำอาง, ผู้ผลิตเครื่องสำอางรายใหญ่, ผู้ผลิตเครื่องสำอางรายย่อย, คลีนิก, สถาบันความงาม, ร้านเสริมสวย หรือสปา
เพราะเรามีความมุ่งมั่นที่ต้องการเป็นหนึ่งในผู้ให้คำปรึกษาแก่เจ้าของแบรนด์หรือผู้ที่สนใจ เพื่อให้เจ้าของแบรนด์หรือผู้ที่สนใจ นั้นได้มีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน อีกทั้งยังมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม น่าสนใจ และทันสมัย เพื่อสามารถตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
Facebook page:
https://www.facebook.com/
purederimalaboratories Website: https://pdl.co.th/

รูปแบบแพ็คเกจหลอดฝาหมุนเกลียว

รูปแบบแพ็คเกจหลอดฝาเปิด-ปิด

รูปแบบแพ็คเกจหลอดลิป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมและความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า