gmp คือ

ในการสร้างอุตสาหกรรม หรือโรงงานผลิตอะไรสักอย่าง การที่เราจะสามารถไว้วางใจได้ว่า โรงงานที่เลือกผลิตนั้น เป็นโรงงานคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยแน่นอน ดังนั้นมาตรฐานที่มีการรองรับอย่าง GMP จึงเป็นเกณฑ์ในการมอบคุณภาพในระดับการผลิต ที่เป็นมาตรฐานระดับโลก โดยเราจะมาทำความเข้าใจกับ มาตรฐาน GMP ว่าเป็นอย่างไรบ้าง โรงงาน GMP มีประโยชน์อย่างไร ประโยชน์สำคัญสำหรับมาตรฐาน GMP คืออะไร

ซึ่ง GMP ย่อมาจากอะไร ทำไมถึงต้องให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ โดยพื้นฐานแล้ว GMP คือการรับรองมาตรฐาน หลักเกณฑ์คุณภาพทางกระบวนการผลิต และบริการ โดยโฟกัสไปที่คุณภาพเครื่องจักร กระบวนการที่ได้สุขลักษณะ  ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ครอบคลุมตลอดจนทุกกระบวนการจนไปถึงการบรรจุพร้อมจำหน่าย GMP คือเครื่องหมายของการการันตีในสายตาคนทั่วไป และเป็นเครื่องหมายที่ช่วยให้ตัดสินใจเลือกได้ดีขึ้นประเภทของ GMP มีอะไรบ้าง

GMP ย่อมาจาก Good Manufacturing Practice เป็นเกณฑ์ของกระบวนการผลิตที่ดี ซึ่งการมีหลักเกณฑ์รูปแบบ หรือเครื่องหมายในการรับรองคุณภาพ จะช่วยประกอบการตัดสินใจของผู้บริโภค และเจ้าของธุรกิจ แบรนด์สินค้า จะสามารถไว้วางใจได้เลยว่า ปัจจัยของความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์จะเกิดขึ้นน้อย ในบางทีก็อาจจะเกิดจากปัจจัยอื่นนอกเหนือการผลิต หรือไม่เกิดขึ้นเลย โดยมาตรฐาน GMP มีอะไรบ้าง แตกต่างอย่างไรดังนี้

1. GMP สุขลักษณะทั่วไป (General GMP)

General GMP เป็นเกณฑ์ทั่วไป เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติที่ครอบคลุมข้อกำหนด 6 อย่างในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นหลักการสร้าง มาตรฐานโรงงาน ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน นอกเหนือจากนั้น General GMP ยังเป็นมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติกับ GMP รูปแบบอื่นๆด้วย ดังนั้นหากจะปฏิบัติตาม Specific GMP จะต้องผ่านเงื่อนไขของ General GMP ให้ได้ แล้วจึงมีการกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์เฉพาะต่อไป

2. GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์ (Specific GMP)

มาตรฐาน GMP แบบ Specific GMP จะเป็นการยกหลักการรับรองคุณภาพจาก General GMP มาทั้งหมด แต่จะเพิ่มเติมในส่วนของ การเจาะจงกระบวนการผลิตเฉพาะตัวของสินค้า โดยเพิ่มกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขรับรองมาตรฐาน GMP มากขึ้น เช่นการผลิตอาหารบางชนิด หรือการผลิตเครื่องสำอาง ที่มีความแตกต่างกันในแง่ของการผลิต จึงต้องมาเจาะจงทุกกระบวนการ เพื่อสร้างเกณฑ์ใหม่ ให้ผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพมากขึ้น


GMP มีความสำคัญอย่างไร

gmp

GMP มีความสำคัญในทุกแง่มุมของ การรับรองมาตรฐาน โดยเฉพาะในแง่ของธุรกิจ GMP จะมอบความน่าเชื่อถือให้แบรนด์ และสามารถนำไปใช้ในการทำตลาดหรือส่งเสริมการขายได้ง่าย ผ่านมาตรฐานโรงงาน และเป็นสิ่งตั้งต้น การันตีในตัวแบรนด์ให้นำไปขายได้ในแพลตฟอร์มหรือแฟรนไชน์ที่มีข้อกำหนดการวางจำหน่ายได้ง่าย และในแง่ของผู้บริโภค GMP คือ เครื่องหมายในการรับรองคุณภาพ ที่ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ GMP ยังเป็นมาตรฐาน หรือตราระดับสากล ทำให้ง่ายต่อการวางแผนนำสินค้าส่งออก หรือจำหน่ายต่างประเทศ ทั้งนี้ Good Manufacturing Practice ยังเป็นมาตรฐานคุณภาพตั้งต้น หรือคุณภาพพื้นฐานที่ช่วยเปิดทางให้โรงงานผลิต สร้างคุณภาพ หรือมาตรฐานเพิ่มเติมได้อย่าง ISO ที่ยกระดับอุตสาหกรรมการผลิต ที่มีความหลากหลาย ยิ่งทำให้เราผู้เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือเจ้าของแบรนด์ สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้สะดวกขึ้น


ข้อกำหนดของ GMP มีอะไรบ้าง

 1. สถานที่สำหรับการผลิต เป็นหลัก GMP ที่เน้นความสะอาดของพื้นที่ ทำให้ผลิตภัณฑ์ไร้การปนเปื้อน
 2. มาตรฐานอุปกรณ์ในการผลิต ที่ครอบคลุมทั้งเครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน สามารถรองรับเนื้อผลิตภัณฑ์และไม่ส่งผลเสีย ไม่เกิดการปนเปื้อน รวมไปถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ หรือปริมาณเครื่องมือผลิตที่เพียงพอ
 3. กระบวนการผลิต ที่เป็นมาตรฐานโรงงาน GMP ที่ครอบคลุมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มขนวัตถุดิบ ไปจนขั้นตอนบรรจุพร้อมจำหน่าย ให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัยตลอดเวลา 
 4. การสุขาภิบาล ใช้น้ำในการผลิต และลำเลียงอย่างมีคุณภาพ เป็นหลัก GMP โรงงานที่ดูแลเรื่องสุขลักษณะของบุคลากร และเครื่องมือเครื่องใช้ ให้สะอาดครอบคลุมทุกขั้นตอน
 5. การทำความสะอาด Good Manufacturing Practice ต้องดูแลสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บกวาดหลังกระบวนการผลิต หรือทำความสะอาด สถานที่ หรือเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน และเก็บรักษา บำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ให้ถูกหลัก ปลอดภัย
 6. สุขลักษณะของทรัพยากรบุคคล หรือบุคลากร ที่ต้องมีการสวมชุดหรืออุปกรณ์ GMP จะเป็นหลักเกณฑ์ที่กำหนดบุคลากรที่เข้ามาอยู่ในกระบวนการผลิต ต้องไม่มีโรค และปลอดภัยต่อการสัมผัสเนื้อผลิตภัณฑ์ต่อกระบวนการผลิต

ประโยชน์ของ GMP

 • เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และโรงงานผลิต
 • GMP จะทำให้กระบวนการผลิต เป็นไปตามกำหนดการ และครอบคลุมมาตรฐานของโรงงานที่มีรูปแบบ One Stop Service ได้
 • คุณภาพของ GMP จะทำให้ผู้บริโภค สามารถตัดสินใจ ซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น 
 • GMP คือการรับรองมาตรฐาน ที่ง่ายต่อการนำไปทำการตลาดได้ เพราะมาตรฐานที่ได้ จะมอบความไว้วางใจให้ผู้บริโภคได้
 • มาตรฐาน GMP จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ที่เข้ารับการผลิต ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ช่วยลดผลข้างเคียงจากตัวผลิตภัณฑ์
 • การนำสินค้าไปจำหน่ายในช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ จะทำได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมี GMP รับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว

สรุป

GMP คือมาตรฐานที่เจ้าของแบรนด์หรือ ธุรกิจ ควรให้ความสำคัญ เพราะจะสามารถตัดปัญหาเกี่ยวกับข้อบกพร่องของสินค้าได้มากขึ้น ซึ่งเพียว เดอริมา โรงงานรับผลิตสกินแคร์ เครื่องสำอางคุณภาพสูง เราใส่ใจและมี GMP เครื่องหมายในการรับรองคุณภาพ พร้อมมาตรฐานโรงงานระดับสากล อีกทั้งยังมีตรารับรองมาตรฐาน ISO และ HALAL ลูกค้าสามารถไว้วางใจในทุกกระบวนการผลิต ที่โรงงานผลิตมอบให้ รับคำปรึกษาได้เลย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมและความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า